Блог

Актуелности

У контролама коjе jе Инспекциjа рада обавила на градилиштима у Србиjи, од 1.182 затечена радника, њих 273 (23 одсто) jе ангажовано "на црно“, jер послодавци са њима нису закључили уговор о раду, нити су их приjавили на обавезно социjално осигурање.

Kако се наводи у саопштењу Mинистарства за рад, контролама су била обухваћена 274 послодавца, а на основу утврђеног стања инспектори су донели решења о отклањању неправилности и наложили послодавцима заснивање радног односа са радницима ангажованим "на црно“. 

На поjединим градилиштима на Златибору, Kопаонику, Београду, Чачку и Нишу више од 150 радника jе побегло у тренутку доласка инспекциjе, а на jедном градилишту jе чак спречен улазак инспектора.

Због утврђених прекршаjа инспектори су поднели 45 захтева за покретање прекршаjног поступка у области радних односа и 20 захтева у области безбедности и здравља на раду. 

Због прекршаjа за коjе jе прописана новчана казна у фиксном износу, инспектори су издали 38 прекршаjних налога.

Због утврђених неправилности инспекциjа jе донела и 39 решења са налозима за отклањање утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду, као и осам решења о забрани рада на радном месту због неоспособљености запослених за безбедан и здрав рад.

Инспектори рада су донели и 65 решења коjима jе послодавцима наложено да са ангажованим радницима заснуjу радни однос, утврде одмор у току рада и недељни распоред.

Приликом надзора на градилиштима откривено jе и девет нерегистрованих субjеката, у коjима jе затечено десет неприjављених радника.

Инспектори су донели девет решења коjима су им наложили да одмах покрену поступак за упис у одговараjући регистар и забранили даље обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.

Инспекциjа ће контролисати извршење донетих решења и ако се утврди да нерегистровани субjекти нису поступили по решењу, већ су наставили са нерегистрованим радом, против њих ће бити поднет захтев за покретање прекршаjног поступка.

Имаjући у виду броj затечених неприjављених радника, као и масовно бежање радника са градилишта, инспекциjа ће поновити надзоре на градилиштима уз асистенциjу полициjе, наводи се у саопштењу министарства.

Избор: Танјуг

Велике грађевинске компаниjе из Tурске, како се очекуjе, могле би да остану без руског тржишта, а  министар трговине Расим Љаjић jе изjавио да се отвара простор за веће ангажовање српских грађевинара у Русиjи.

Железничка станица Bеоград - центар биће, према плану, отворена 27. јануара 2016. године.Постављене су нове шине, али и најсавременије камере, разглас, светла, дисплеји...

Још само десет одсто уговорених радова дели неимаре на Прокопу од пресецања црвене врпце предвиђене за 27. јануар 2016! После тачно годину дана, извођачи могу да буду поносни што напредују без кашњења и што су у складу са планираном динамиком радове довели до завршнице. Уговорени рок за одлазак са градилишта је 26. јануар, а отварање је планирано 24 сата касније, на Светог Саву.

 

Посла је на железничкој станици Београд - центар у протеклих дванаест месеци било напретек, јер је пројекат реконструкције обухватио радове на колосецима, сигнално- сигурносном систему, перонима и потходницима, али и грађевинско-занатске радове.

- У овој фази треба да буду завршени сви радови испод "плоче на коти 105" којим се обезбеђују услови за саобраћај возова, као и пријем и отпрему путника - објашњавају у предузећу "Београдчвор". - До сада, обим реализације посла износи око 90 одсто од уговореног обима радова.

Завршена је реконструкција станичних колосека са којом је упоредо урађена и контактна мрежа за електронапајање, као и постављање стубних трафостаница за напајање разних уређаја са контактне мреже. А кад саобраћај крене, композиције ће се протезати на осам колосека.

Сигнално-сигурносни систем, који је од кључног значаја за управљање железничким саобраћајем, нарочито на подручју станице, потпуно је обновљен. Замењена је комплетна опрема и каблови постојећег система са релејним уређајем савременим системом са електронском поставницом. И пратећа унутрашња опрема, поставне справе на скретницама, светлосни сигнали и други уређаји су повезани и већ су у току функционалне пробе система које ће трајати до средине децембра.

На перонима разглас, камере, дисплеји, све светли, сигнализира, обавештава. Молери су спустили четке и ваљке, керамичари у потходнику још уклапају плочице. И сат је окачен о плафон и већ мери време до истека рока за завршетак реконструкције.

Радове на овом капиталном објекту изводи члан Грађевинске коморе Србије - компанија ”Енергопројект” АД.

Извор: Новости

Новим законом о озакоњењу (дривље градње), држава је инвеститорима који су нелегално подизали зграде Опростила Милионе евра дуга и омогућила екстрапрофит.

Горан Родић, председник "Грађевинске коморе Србије", каже да су овакве одредбе закона, инвеститорима, који су градили у Београду а који нису плаћали таксу за уређење грађевинског земљишта и за велики број прикључака, уштедели између 500 и 600 евра по квадратном метру.

- Оштећени су они који су легално градили. То није исправно, или једном мора да се пресече и да се уведе ред у ову област и да се легализација заврши - каже Родић.

Члан 34 новог закона предвиђа да ће легализацију зграде плати инвеститор, међутим, уколико он није познат или доступан, легализацију ће платити купци станова!

И председник Томислав Николић, који је потписао закон, признао је у отвореном писму да има извесних дилема у вези са уставношћу овог закона и изразио наду да ће Уставни суд утврдити да ли су овим законом извршене повреде Устава.

 

О блогу

Donec volutpat nibh sit amet libero ornare non laoreet arcu luctus. Donec id arcu quis mauris euismod placerat sit amet ut metus. Sed imperdiet fringilla sem eget euismod. P

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs