Наш интерес је да заступамо ваше интересе

ПКГИС је основана да би удружила домаће компаније, утврдила заједничке интересе чланова, унапредила њихово пословање ради повећања конкурентности, допринела модернизацији грађевинске делатности подстицањем примене научних достигнућа, теоријских и практичних, као и унапређењу законске регулативе у области грађевинарства.

Учлањењем у Грађевинску Комору обезбеђујете своје учешће у реализацији циљева коморе и стварања услова за успешније сопствено пословање.

У оквиру секције о члановима, Чланови Коморе имају могућност да у оквиру једне Веб стране презентују своје пословање на себи својствен начин.

Желите да и Ваша фирма буде представљена овде

Постаните члан и пошаљите нам ваш промотивни материјал

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs