Зашто постати члан Привредне коморе грађевинске индустрије Србије ?

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије је основана да би ујединила домаће компаније, утврдила заједничке интересе чланова, унапредила њихово пословање ради повећања конкурентности, допринела модернизацији градитељске делатности подстицањем примене научних достигнућа, теоријских и практичних, и унапређењу законске регулативе у области грађевинарства.

Чланство има својих предности

Помоћ
Пружамо Вам стручну помоћ неопходну да унапредите своје пословање у свим сегментима деловања Ваше компаније као и помоћ у проналажењу тржишта за Вашу промоцију
Консалтинг
Искористите могућност коришћења наших консалтинг услуга ради повећања ваше ефикасности и сигурности при уговарању, квалитетног извршења задатака, као и формирање базе података о извршеним пословима
Тендерска документација
Правна помоћ при изради тендерске документације у циљу бољег наступа и повећања шанси за добијање посла, као и стручна анализа свих параметара пресудних за израду квалитетне понуде
Нове идеје
Желимо да Вам помогнемо у имплементацији нових идеја у процес рада, технологију производње и извођења радова, организације рада и пословања у циљу повећања продуктивности
Промоција
Промовишемо ваше моделе пословања, предности сарадње са Вашом компанијом, Ваше производе и активности на нашем и страним тржиштима
Инжењеринг
Наш стручни кадар Вам стоји на располагању за све врсте услуга из области изградње свих врста комерцијалних и некомерцијалних објеката, од почетних фаза пројектовања до стављања објекта у функцију
Заједница
Омогућимо заједничко удруживање и наступ домаћих компанија, ради повећања конкурентности, квалитета извршења посла и могућности обезбеђења гаранција за послове на домаћем и страним тржиштима
Стручно усавршавање
Организујемо стручно оспособљавање и усавршавање кадрова из свих области грађевинске индустрије, за послове у домаћим и страним компанијама у земљи и иностранству

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs