Чланови

Како постати члан ?

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије отворена је за приступ свим компанијама чија је делатност из области грађевинарства. Регистрацијом и чланством у комори обезбедите Вашу промоцију и омогућите другима да сазнају које услуге нудите и предтавите предности сарадње са Вама. Наша обавеза је да заштитимо Ваше интересе, али и да укажемо како да унапредите Ваше пословање.

Постаните члан Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије и заузмите место које Вам припада. Искористите све погодности које пружамо за наше чланове како бисте пословали сигурно. Остварите пословне контакте са компанијама из области грађевинске индустрије у земљи и иностранству.
Постаните наш члан брзо и једноставно, у 3 корака!

Попуните формулар

Попуните формулар уношењем основних података о Вашој компанији. Добићете поздравну поруку путем Е-поште да сте успешно попунили формулар за чланство.

Опустите се и сачекајте

Убрзо ћемо Вас контактирати ради достављања уговора који је оверен и потписан од стране коморе на Вашу оверу и потписивање. Након тога доставите нам лично или путем поште два примерка овереног и потписаног уговора.

Уживајте у свим погодностима које пружа чланство

Након тога добићете потврду да сте члан коморе. Од тада можете користити све предности чланства.

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs