slideshow

О нама

Организациона структура

Скупштина

Скупштина Коморе је највиши орган управљања,Скупштину сачињавају сви чланови Коморе евидентирани у књизи чланова коморе. Седнице Скупштине одржавају се по потреби и најмање једном годишње.

На XII редовнoj седнице Скупштине Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије, одржане дана 16.03.2022. године, за представнике изабрани су доле наведени чланови . Председник Скупштине је Милутин Игњатовић

Милутин Игњатовић

Председник скупштине
А.Д. Путеви Ужице
Ужице
ГП Планум
Београд
Грађевинска дирекција Србије Д.О.О.
Београд
Грађевински Факултет у Београду
Београд
Енергопројект Високоградња А.Д.
Београд
Енергопројект Ентел
Београд
Енергопројект Индустрија
Београд
Енергопројект Нискоградња
Београд
Енергопројект Хидроинжењеринг А.Д.
Београд
Енергопројект Холдинг А.Д.
Београд
Згоп А.Д.
Нови Сад
МПП Јединство
Севојно
Новкол А.Д.
Београд
Саобраћајни Институт ЦИП
Београд
ЕБЦ С
Београд
Унипромет
Чачак

Управни одбор

УО је орган управљања Комором у складу са Законом о привредним коморама и Статутом Коморе и чине га Председник Коморе, потпредседник и 3 члана који су из редова афирмисаних привредника чланова Коморе. Председник Коморе је Стојан Чолаков.

На XII редовнoj седнице Скупштине Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије, одржане дана 16.03.2022. године, изабран је Управни одбор у следећем сазиву.

Председник

Стојан Чолаков

Потпредседник

Милисав Новичић
Стојан Чолаков
Председник

Милисав Новичић
Потпредседник

Владан Кузмановић
члан

Ратомир Тодоровић
члан

Милорад Јанковић
члан

Сектори коморе

У циљу равномерне заступљености свих грађевинских делатности и ради заштите интереса и артикулисања проблема који су од кључне важности за правац будућих деловања Привредне коморе грађевинске индустрије Србије формиране су ораганизационе целине као сектори који су дефинисани одговарајућим одлукама органа коморе.
СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
 • Пројекторвање и консултанти
 • Геодезија
 • Институти
 • Струковна удружења
 • Образовне иституције.
СЕКТОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
 • Нискоградња
 • Високоградња
 • Опремање и инсталације
СЕКТОР ЗА ИНДУСТРИЈУ ПРОИЗВОДА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
 • Индустрија грађевинског материјала
 • Индустрија за грађевинарство
СЕКТОР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
СПЕЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ
 • Финансијски послови
 • Правно-персонални и општи послови
 • Послови маркетиншке и информатичке подршке
 • Стручно-консултантски послови за правну и финансијску помоћ чланицама
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux