Блог

Актуелности

Потпредседница владе и министарка грађевине Зорана Mихаjловић и директор Института за путеве Братислав Mилић потписали су данас уговор вредан 93 милиона динара за израду идеjног проjекта за градњу тзв. фрушкогорског коридора односно аутопута од Руме до Новог  Сада.

Међуградски и међународни саобраћај биће комплетно пребачен на Нови Београд. Измештање у две етапе, возила привремено код "Бувљака".

У контролама коjе jе Инспекциjа рада обавила на градилиштима у Србиjи, од 1.182 затечена радника, њих 273 (23 одсто) jе ангажовано "на црно“, jер послодавци са њима нису закључили уговор о раду, нити су их приjавили на обавезно социjално осигурање.

Kако се наводи у саопштењу Mинистарства за рад, контролама су била обухваћена 274 послодавца, а на основу утврђеног стања инспектори су донели решења о отклањању неправилности и наложили послодавцима заснивање радног односа са радницима ангажованим "на црно“. 

На поjединим градилиштима на Златибору, Kопаонику, Београду, Чачку и Нишу више од 150 радника jе побегло у тренутку доласка инспекциjе, а на jедном градилишту jе чак спречен улазак инспектора.

Због утврђених прекршаjа инспектори су поднели 45 захтева за покретање прекршаjног поступка у области радних односа и 20 захтева у области безбедности и здравља на раду. 

Због прекршаjа за коjе jе прописана новчана казна у фиксном износу, инспектори су издали 38 прекршаjних налога.

Због утврђених неправилности инспекциjа jе донела и 39 решења са налозима за отклањање утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду, као и осам решења о забрани рада на радном месту због неоспособљености запослених за безбедан и здрав рад.

Инспектори рада су донели и 65 решења коjима jе послодавцима наложено да са ангажованим радницима заснуjу радни однос, утврде одмор у току рада и недељни распоред.

Приликом надзора на градилиштима откривено jе и девет нерегистрованих субjеката, у коjима jе затечено десет неприjављених радника.

Инспектори су донели девет решења коjима су им наложили да одмах покрену поступак за упис у одговараjући регистар и забранили даље обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.

Инспекциjа ће контролисати извршење донетих решења и ако се утврди да нерегистровани субjекти нису поступили по решењу, већ су наставили са нерегистрованим радом, против њих ће бити поднет захтев за покретање прекршаjног поступка.

Имаjући у виду броj затечених неприjављених радника, као и масовно бежање радника са градилишта, инспекциjа ће поновити надзоре на градилиштима уз асистенциjу полициjе, наводи се у саопштењу министарства.

Избор: Танјуг

Велике грађевинске компаниjе из Tурске, како се очекуjе, могле би да остану без руског тржишта, а  министар трговине Расим Љаjић jе изjавио да се отвара простор за веће ангажовање српских грађевинара у Русиjи.

О блогу

Donec volutpat nibh sit amet libero ornare non laoreet arcu luctus. Donec id arcu quis mauris euismod placerat sit amet ut metus. Sed imperdiet fringilla sem eget euismod. P

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs