Блог

Актуелности

Измене и допуне Закона о јавним набавкама усвојене у августу не примењују се у потпуности, што наноси штету домаћој привреди и радницима, заједничка је оцена удружења послодаваца путне привреде "Путар", српског друштва за путеве "Виа вита" и путарских синдиката.

Изградњу путева добијају стране фирме, које запошљавају своје раднике, српски подизвођачи не примају плате редовно, а држава губи на порезима. На округлом столу о новим изменама Закона о јавним набавкама, наведено је шта треба променити и затражено да се усвоји Директива Европске уније 2014/24, у којој стоји да финансијски најнижа понуда - није и најбоља. 

Путарске фирме траже да се у закону дефинише шта је "економски најповољнија понуда", јер често најјефтиније понуде буду најнижег квалитета.

Да би домаћи грађевинци добили посао тражи се да имају остварен одређени пословни приход, а тај такозвани финансијски капацитет онемогућава им да учествују у пословима вреднијим од 500 милиона динара.

"Што је инвестиција већа овај услов ће све теже и теже испунити домаћа предузећа. Што је инвестиција већа смањује се могућност учешћа домаћих предузећа у јавним набавкама, а потребно је, у циљу пораста привреде, омогућити рад домаћим предузећима", каже Марија Јоковић из Уније послодаваца путне привреде "Путар".

Путна предузећа траже и да се ограниче условљавања наручиоца послова који се финансирају из буџета, као што је, на пример, да фирма мора да користи машине одређених карактеристика.

Када се, пак, новац добија од међународних институција, проблем је што се онда уместо српског Закона о јавним набавкама, примењују прописи ЕУ. Међутим, и тада је могуће договорити се са страним инвеститорима да се примењује српски закон.

"На тај начин опет српске фирме имају шансу да добију посао. У супротном као што знате на Коридору 10, из све три банке кредит се реализује из 1,5 милиарди евра а да ни једна српска компанија није добила посао", каже Биљана Вуксановић из Српског друштва за путеве "Виа вита".

Синдикати траже да се у Закон уведе и обавеза да јавне радове не изводе несавесни послодавци.

"Да се предузећима која не поштују раднике, односно која не исплаћују зараде, порезе, доприносе, све оно што припада, једноставно не додељују послови, или ако се у процесу градње или одржавања путева испостави да они то не раде, да им се не одобравају више послови", истиче Соња Вукановић из Самосталног синдиката путара Србије.

Нису само измене закона довољне за побољшање. Белгијско искуство говори да новац треба да буде уложен у квалитетне и дугорочно значајне пројекте, уз услов да радници примају плате, имају здравствено и социјално осигурање и безбедне услове рада.

"Веома је важно да имамо добру контролу и провере надлежних служби да би се избегле злоупотребе и преваре", каже Вернер Буелен из Европске федерације радника грађевинарства и дрвета.

Са бољом контролом јавних набавки повећала би се и конкурентност и могућност да више предузећа добије посао. Претходне измене закона нису прошле јавну расправу, те је неопходно да усклађивањем са европским прописима Закон о јавним набавкама усвоји решења која тражи домаћа привреда.

Извор: РТС

Потпредседница владе и министарка грађевине Зорана Mихаjловић и директор Института за путеве Братислав Mилић потписали су данас уговор вредан 93 милиона динара за израду идеjног проjекта за градњу тзв. фрушкогорског коридора односно аутопута од Руме до Новог  Сада.

Међуградски и међународни саобраћај биће комплетно пребачен на Нови Београд. Измештање у две етапе, возила привремено код "Бувљака".

У контролама коjе jе Инспекциjа рада обавила на градилиштима у Србиjи, од 1.182 затечена радника, њих 273 (23 одсто) jе ангажовано "на црно“, jер послодавци са њима нису закључили уговор о раду, нити су их приjавили на обавезно социjално осигурање.

Kако се наводи у саопштењу Mинистарства за рад, контролама су била обухваћена 274 послодавца, а на основу утврђеног стања инспектори су донели решења о отклањању неправилности и наложили послодавцима заснивање радног односа са радницима ангажованим "на црно“. 

На поjединим градилиштима на Златибору, Kопаонику, Београду, Чачку и Нишу више од 150 радника jе побегло у тренутку доласка инспекциjе, а на jедном градилишту jе чак спречен улазак инспектора.

Због утврђених прекршаjа инспектори су поднели 45 захтева за покретање прекршаjног поступка у области радних односа и 20 захтева у области безбедности и здравља на раду. 

Због прекршаjа за коjе jе прописана новчана казна у фиксном износу, инспектори су издали 38 прекршаjних налога.

Због утврђених неправилности инспекциjа jе донела и 39 решења са налозима за отклањање утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду, као и осам решења о забрани рада на радном месту због неоспособљености запослених за безбедан и здрав рад.

Инспектори рада су донели и 65 решења коjима jе послодавцима наложено да са ангажованим радницима заснуjу радни однос, утврде одмор у току рада и недељни распоред.

Приликом надзора на градилиштима откривено jе и девет нерегистрованих субjеката, у коjима jе затечено десет неприjављених радника.

Инспектори су донели девет решења коjима су им наложили да одмах покрену поступак за упис у одговараjући регистар и забранили даље обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.

Инспекциjа ће контролисати извршење донетих решења и ако се утврди да нерегистровани субjекти нису поступили по решењу, већ су наставили са нерегистрованим радом, против њих ће бити поднет захтев за покретање прекршаjног поступка.

Имаjући у виду броj затечених неприjављених радника, као и масовно бежање радника са градилишта, инспекциjа ће поновити надзоре на градилиштима уз асистенциjу полициjе, наводи се у саопштењу министарства.

Избор: Танјуг

О блогу

Donec volutpat nibh sit amet libero ornare non laoreet arcu luctus. Donec id arcu quis mauris euismod placerat sit amet ut metus. Sed imperdiet fringilla sem eget euismod. P

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs