Блог

Актуелности

27 авг 2015
Вести

Објављена јавна набавкa за Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста Љубовија-Братунац.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је у четвртак, 27. августа 2015. године, позив за подношење понуда у оквиру јавне набавке за Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста Љубовија-Братунац. Позив ће бити отворен до 25. септембра 2015. године до 12 часова када ће бити изабран понуђач са којим ће бити потписан уговор.

Отварање понуда обавиће се 25.09.2015. године са почетком у 12,30 часова у Свечаној сали, II спрат, крило A, Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Србија ће финансирати израду комплетне планске и техничке документације и изградњу моста са приступном саобраћајницом, БиХ изградњу објеката на граничном прелазу, а Република Српска приступне саобраћајнице на територији БиХ.

Конкурсна документација се преуѕима на порталу Управе ѕа јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs 

Више из ове категорије

О блогу

Donec volutpat nibh sit amet libero ornare non laoreet arcu luctus. Donec id arcu quis mauris euismod placerat sit amet ut metus. Sed imperdiet fringilla sem eget euismod. P

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs