Одштампајте ову страницу
Тендер за Остружнички мост
29 јун 2015
Догађаји

Тендер за Остружнички мост

Са скорим отварањем Батајничке петље и друге траке од Добановаца до Остружнице, београдска Обилазница постаје ауто-пут у пуном профилу на деоници дугачкој скоро 20 километара. Наредна фаза изградње овог стратешког пројекта подразумева комплетирање сектора Б3, односно изградње леве стране моста код Остружнице. Добра вест стиже из "Путева Србије" који су ове недеље расписали тендер за изградњу моста преко Саве и пратеће инфраструктуре.

Постојећи Мост код Остружнице је само десна конструкција, док је за прелаз Обилазнице у пуном профилу неопходно доградити и леву страну моста. Управо тај део посла је сада на тендеру, па је за очекивати да се крајем године крене у изградњу још једног београдског моста. Ради се о врло солидном објекту који са прилазима и инундацијама има распон од 1.965 метара а конструкција се састоји од четри засебна сегмента.

Прва мостовска конструкција налази се на левој обали Саве, а у питању је претходно напрегнута бетонска конструкција дужине 594 метара. За њом следи челична мостовска конструкција изнад реке Саве дужине 586 метара, док се на десној обали на челицну мостовску конструкцију настављају две бетонске конструкције укупне дужине 785 метара. Исто тако, радови укључују изградњу и левог полу-профила у дужини од 956 метара на десној обали, као и уклапање нове деонице са рампама на Остружничкој петљи.

Поред моста тендер подразумева и пратећу инфраструктуру, а она обухвата радове на кишној канализацији, саобраћајној сигнализацији и опреми пута, јавном осветљењу, инсталацијама напонске мреже и електричним подстаницама, телекомуникационој инсфраструктури и уређењу путног појаса. Тендерски рок за завршетак свих радова је 790 дана.

Пристигле понуде на овом тендеру биће отворене 25. августа ове године, након чега следи избор најбоље понуде и потписивање уговора са извођачем. 

 

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs