Одштампајте ову страницу
Српско грађевинарство у "тунелу"?
13 окт 2016
Вести

Српско грађевинарство у "тунелу"?

Поводом учесталих изјава у средствима јавног информисања у којим се српска грађевинска предузећа карактеришу као неспособна и недовољно обучена да изводе радове на инфраструктурним пословима у Србији, Привредна комора грађевинске индустрије Србије налази за сходно да, у циљу што потпунијег информисања јавности и заштите ове важне привредне гране, изнесе свој став.

Српски грађевинари организовани у Привредној комори грађевинске индустрије Србије – ПК ГИС изузетно уважавају напоре Владе Србије за опоравак српске привреде чији је значајан потенцијал и грађевинарство.

Чланице ПК ГИС су најреферентније фирме из области пројектовања, изградње, индустрије грађевинских материјала, индустријских грана чији се производи уграђују у грађевинске објекте, научне, образовне и струковне организације у Србији ( Енергопројект, Београд; Јединство, Севојно; Мостоградња,Београд; Путеви,Ужице; Новкол, Београд; Хидротехника, Београд; Амига, Краљево; Планум, Београд; ЗГОП, Нови Сад; Миленијум,Београд; Гас-Феромонт, Стара Пазова;ЦИП, Београд; Институт за путеве, Београд; Институт Јарослав Черни, Београд; Грађевински факултет, Београд; Савез грађевинских инжењера и техничара Србије и многи други ).

Традиционално врло успешна грана српске привреде, са значајним референцама стеченим широм света, позната и призната на тржиштима Јужне Америке, Африке, Блиског Истока, Европе и Азије и данас се носи са конкуренцијом страних компанија на страним тржиштима док је, на жалост, на домаћем тржишту сведена, условима страних кредитора, у позицију подизвођача или базе јефтине радне снаге за стране извођаче префериране од стране страних кредитора.

На државним инфраструктурним пројектима који се финансирају из кредита међународних финансијских институција или се реализују по основу билатералних споразума, доминирају стране компаније. Тако, на Коридору X, од 18 уговора само један посао је уговорио домаћи конзорцијум.

Надлежно министарство и државна јавна предузећа, која су у положају инвеститора за инфраструктурне пројекте, који су предмет пажње јавности, уговоре за реализацију тих пројеката имају са страним а не домаћим извођачима. Те би било логично да проблематику извршења уговора разматрају са својим страним сауговарачима а не са домаћим предузећима, који су подизвођачи тих страних сауговарача.

Кашњење страних компанија на Коридору X износи две и више година. Међутим, те компаније нису предмет јавне критике, већ домаћи подизвођачи.

Доминација страних компанија на реализацији најважнијих инфраструктурних пројеката у Србији у великој мери је погоршала тешку ситуацију у домаћем грађевинарству. Српске компаније су на тим пројектима ангажоване као подизвођачи и раде по ценама нижим и за више од 20% од цена које су уговорили страни извођачи радова, тако да једва преживљавају.

Привредна комора грађевинске индустрије Србије, у сарадњи са Привредном комором Србије и  Инжењерском комором Србије, се у протеклом периоду обраћала надлежном министарству и указивала на тешко стање у овој привредној грани са предлогом за доношење мера за уређење тржишта грађевинских радова како би се заштитили државни инвеститори и омогућио опоравак домаћег грађевинарства. Те мере чекамо и данас.

Потребно је да се домаћим  предузећима омогући да буду главни извођачи радова на великим инфраструктурним пројектима, да самостално управљају реализацијом пројеката и стичу референце за будуће нове пројекте у земљи и иностранству. Овим би профит остао домаћим компанијама које би из тих средстава могле да финансирају набавку нове технолошке опреме и улажу у сопствени развој.

Имајући у виду да све државе разним мерама штите своју грађевинску индустрију, овим апелујемо да је крајње време да и наша држава напокон стане иза ове привредне гране и омогући јој да изађе из дугогодишње стагнације и почне да се развија, што је у интересу укупног привредног развоја земље.

 

 Мирослав Брковић,

 Председник ПК ГИС

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs

×

Energoprojekt Sunnyville

 U neposrednoj blizini grada, a dovoljno daleko od buke i dinamičnog saobraćaja, blizu Dunava, sa božanstvenim pogledom na reku, nalazi se naselje Energoprojekt Sunnyville. Energoprojekt Sunnyville je moderan, urbani kompleks namenjen svima koji žele mirno mesto za život i zdravije okruženje. Sa ukupno 215 stanova, lokalima i podzemnim garažama, kompleks je izgrađen po najvišim urbanističkim i arhitektonskim standardima. Nalazi na 1,5 km od Ada Huje i 6 km od centra grada, dok je od Big Shopping Centar udaljen svega 2 km. U okviru kompleksa predviđeni su kafe-restorani, prodavnice i ostali uslužni sadržaji.

Konceptom zelene gradnje garantuje se dugotrajnost i visok standard življenja, koji podrazumeva malu potrošnju energije, funkcionalnost i fleksibilnost prostora i dobre uslove za život. Primenom kvalitetnih građevinskih materijala i sendvič fasadnih zidova sa kamenom vunom obezbeđena je izuzetna termička i zvučna izolacija čime je i postignut energetski razred B.

Objekti su male spratnosti, okruženi bogatim zelenilom, sa izuzetnim parternim uređenjem i komfornim prilazima garažama.

Moderna organizacija stanova daje mogućnost za savremena enterijerska rešenja. Svi stanovi su sa terasama dok stanovi u prizemlju imaju travnate bašte. Zastupljene su različite strukture stanova, od garsonjera do petosobnih stanova, u rasponu od 28 m2 do 170 m2.

Objekti sa kvalitetnim završnim obradama, opremljeni su savremenim instalacijama, telekomunikacionim i protivpožarnim sistemima.

Projekat je realizovala kompanija Energoprojekt čije ime je već 67 godina sinonim za kvalitet i pouzdanost.

Детаљније